Pedagogové

MgA. Petr Babinec, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

babinecp@vskk.cz

MgA. Petr Babinec, Ph.D.

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

babinecp@vskk.cz

Vyučované předměty

Ateliér – vlastní projekt (seminář), Workshop AVE

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů