Pedagogové

MgA. Mikkel Odehnalů

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

odehnalum@vskk.cz

MgA. Mikkel Odehnalů

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

odehnalum@vskk.cz

Vyučované předměty

Dějiny filmu a animace

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů