Pedagogové

doc. Joachim Rindler

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

rindlerj@vskk.cz

doc. Joachim Rindler

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

rindlerj@vskk.cz

Pozice

Vyučující Ateliéru GMD

Vyučované předměty

Ateliér GMD, Volitelný seminář pro GMD, Aktuální tendence GMD, Ateliér – vlastní projekt: přednáška, seminář

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů