Pedagogové

Irena Obermannová

Katedra literární tvorby

Kontakt

obermannovai@vskk.cz

Irena Obermannová

Katedra literární tvorby

Kontakt

obermannovai@vskk.cz

Vyučované předměty

Scenáristika

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů