Pedagogové

Ing. Hana Kučerová

Katedra cizích jazyků

Kontakt

kucerovah@vskk.cz

Ing. Hana Kučerová

Katedra cizích jazyků

Kontakt

kucerovah@vskk.cz

Pozice

Vyučující Anglického jazyka

Vyučované předměty

Anglický jazyk, Oborová AJ pro KMK

1981 VŠ ekonomická

Lektorka angličtiny na VŠKK, UK, ČVUT Praha, ČSOB, ČEZ, Taneční konzervatoři

Překladatelka – přeloženo cca 60 knih

Vedoucí kanceláře a asistentka generálního ředitele americké nadace IESC

MK ČR, zahraniční odbor – odborná referentka

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů