Garanti a vedoucí kateder a ateliérů

doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

kozlikv@vskk.cz

doc. Mgr. Vladimír Kozlík

Katedra vizuální tvorby

Kontakt

kozlikv@vskk.cz

Pozice

Garant programu Vizuální tvorba / Prorektor pro uměleckou a tvůrčí činnost

Vyučované předměty

Dějiny a teorie fotografie, Ateliérový seminář, Teorie fotografie

1972–1976 FAMU, obor umělecká fotografie, titul Mgr.

1983–1986 Umělecká aspirantura na AMU – FAMU

2001 Habilitace docentem pro obor filmové, televizního a fotografické umění a nová média – fotografie, AMU – FAMU, Doc.

Od roku 1978 samostatný fotograf a výtvarník.

od 1980 externí pedagog na FAMU

od 1986 kmenový pedagog na katedře umělecké fotografie FAMU

1999-2002 vedoucí katedry fotografie FAMU

od r.1990 člen APF – Asociace profesionálních fotografů ČR, 1991-96 předseda správní rady APF
1998-2004 člen SR APF
2000-2003 ve správní radě PHP – Pražský dům fotografie

od 2006 člen SR FotoFora Praha

2006–současnost vedoucí oboru Fotografická tvorba na SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze.

2011–2016 vedoucí zaměření Fotografická tvorba na VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael

od 2016 garant oboru Vizuální tvorba a prorektor pro uměleckou činnost na VŠKK

Samostatný fotograf výtvarník a pedagog.

Činnost v oblasti reklamní fotografie a fotografie do architektonických celků: Plakáty, katalogy, kalendáře, např pro Eurotel, obálky publikací, např.pro nakl. Grada,  fotokompozice a interiérové fotografie jako např. pro Gestin centrum Praha 1996, kanceláře ČSA v Paříži 1997, hotel President Praha 2004, hotel Imperial Praha 2007, hotel Savannah 2009, restaurace Dubina Domažlice 2011.  Hotel a casino  Alžbětín, 2014, Kings hotel Rozvadov 2017.

Volná fotografická tvorba – koncipuje tematické okruhy jako např. Horizonty, Ad libitum, Vzpomínky, Prožitky, Asfaltové krajiny, Vesmír v mém pokoji a další. Propojuje obraz, kresbu a text, zabývá se využitím světla jako výtvarného a skladebného principu.Komponuje víceobrazy. Zdánlivě všední prostředí, věci a pomíjivé maličkosti proměňuje svou imaginací v obrazy zvláštních poetických světů, ve vizuální příběhy a symboly. Skutečnost transformuje do různých významových rovin a metafor osobní výpovědi. Skutečnost transformuje do různých významových rovin a metafor osobní výpovědi.

Samostané autorské výstavy
dosud 24 výstav, např.: Fotogramy – fotografie –variace, Čs.spisovatel Praha 1973, Galerie Skierniewice, Polsko 1987, Hovory s Chan-Šanem – galerie Čs Spisovatele Praha 1990, Fotografie – Kunst Raum Gera, NSR 1996, Proměny světla – Malá galerie Spořitelny v Kladně 1997, Příběhy pocitů – Pražský dům fotografie  2000, Obrazy pocitů – Galerie Opera Ostrava  2002, Slova nestačí – Galerie Atrium, Praha 2008, Soukromé vesmíry – Czech Photo Gallery, Praha 2013

Skupinové výstavy
dosud cca 130 výstav, např. putovní Světová výstava profesionálních fotografů v USA 1988, Čs.fotografie 80.let, Amsterodam 1989, Čs.fotografie 1945 -1989, Praha 1989, Čs.fotografie současnosti-Museum Ludwig, Kolín nad Rýnem SRN 1990, Co nového v Praze, Chicago USA 1992, Česká fotografie 90.let, Londýn 1993, Jistoty a hledání v české fotografii 90.let , Pražský hrad 1996, Praha-Evropské město kultury 2000, Praha a Bologna 1999-2000, Česká fotografie 20.století, Městská knihovna, Praha 2005, Reflexe, absolventi  KF FAMU, Galerie V. Špály Praha 2005, Zlatý fond Národního muzea fotografie ČNB, Praha 2007, Intimní zóny – výběr ze sbírek Národního muzea fotografie, Jindřichův Hradec 2009, Výběr, Asociace profesionálních fotografů, Praha 2007, Výběr 2, Asociace profesionálních fotografů, Praha, Galerie Diamant, 2010, Dvojexpozice, Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy, 2014, Detail 27X, APF 2015. Tělo jako znak , APF, putovní výstava, 2018 – 2019.

Kurátorská činnost
Uspořádal, organizoval a vytvořil v rámci působení v APF, FAMU, FF Praha, na škole MICHAEL a na VŠKK asi 45 výstav, koncipoval a uspořádal také katalogy školní i k výstavám a rovněž závěsné i stolní propagační kalendáře

Zastoupení v publikacích
např.:Cesty čs. Fotografie, Mladá fronta, Praha 1989, publikace k výstavě 150 let fotografie, Praha, 1989, Encyklopedie českých a slovenských fotografů, Asco, Praha, 1993, Nová encyklopedie českého výtvarného umění 1994, publikace Jistoty a hledání v české fotografii 90.let, nakl.Kant, Praha 1995, katalog k autorské výstavě Příběhy pocitů, Praha 2000, katalog k výstavě Česká fotografie 20.století, Praha 2005, publikace Česká fotografie 20.století, nakladatelství Kant Praha 2010

Autorské publikace
Hovory s Chan-Šanem, nakl.Prostor, Praha 1990, Praga genius loci, nakl.Olympia, Praha 1993, Vladimír Kozlík 55 – Slova nestačí, nakl.Kant, Praha 2008, Katalog a DVD – projekt fotografie s hudbou k výstavě Vladimír Kozlík – Soukromé vesmíry, Czech Photo Gallery, Praha 2013

Ocenění
Gold Certificate od WCPP, USA,1989, ocenění Nejkrásnější kniha roku za fotografickou publikaci Hovory s Chan-Šanem od MK ČR a SR a Památníku národního písemnictví,1991, za katalog Portrét AF ocenění Nejkrásnější fotografická publikace roku 1998 atd.

2014–současnost APF – Asociace profesionálních fotografů – předseda revizní komise, člen správní rady Fotofora Praha

Zastoupení ve sbírkách
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Národní muzeum fotografie, Muzeum umění v Olomouci, Sbírka Pražského domu fotografie, Galerie hlavního města Prahy, soukromé sbírky

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů