Pedagogové

PaedDr. Jitka Jilemická

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

jilemickaj@www.vskk.cz

PaedDr. Jitka Jilemická

Katedra marketingových komunikací

Kontakt

jilemickaj@www.vskk.cz

Pozice

Vyučující Základů obchodního jednání

Vyučované předměty

Základy obchodního jednání

1981 Filozofická fakulta Univerzita Karlova

1981 FTVS Univerzita Karlova

1982 Univerzita Karlova, doktorandské studium

1985–1990  Obchodní akademie Resslova 5, SŠ profesorka

1994–1995  LINKS společnost pro česko-anglickou, spolupráci, ředitelka

1995–dosud OSVČ – vzdělávací a poradenská společnost,
„Jitka Jilemická – KONSENS“, ředitelka, lektor, senior konzultant, kouč, mediátor, facilitátor

1997 a 2001 Filozofická fakulta Univerzita Karlova, externí, VŠ učitelka

2013–dosud Ministerstvo spravedlnosti ČR, předsedkyně zkuš. komise, zkušební komisařka, (státní zkoušky zapsaných mediátorů)

2013 – dosud Česká advokátní komora, předsedkyně zkuš. komise, zkušební komisařka, (státní zkoušky zapsaných mediátorů)

2016 – dosud Cambridge Business School s.r.o., pedagogická a konzultační činnost v programu MBA

Vyjednávání, Facilitace, Mediace, Conflict management, Leadership, Stressmanagement

Publikační činnost:

1994 Globální výchova, kapitola-Dramaturgie hry, Grada

1994 Místo na slunci, kapitola-Dramaturgie hry, Arcadia

1996 Komunikace jako nástroj vyjednávání – manuál, České centrum pro vyjednávání a řešení konfliktů

1996 Odborná redakce učebnice pro střední školy Konflikt koření života, České centrum Praha

1997 Práce s veřejností, kapitola Vyjednávání krok za krokem, Nadace Omega

1998 Výchova k toleranci a proti rasismu, kapitola 5., Portál

2000 Spoluautorka Multimediálního programu Vyjednávání jako klientský přístup 2000, pro Českou pojištovnu, a.s., E-learning

1999 Odborné články z oblasti manažerských dovedností pro časopis Daně a právo

2001 Mediace jako metoda řešení sporů a konfliktů, HR forum, č.3

leden 2002 Jak vyzrát na pracovní porady, Profesionál

2003 Řešení konfliktů technikou mediace jako benefit, Výhody

2005 Vedení týmu k výkonnosti, Personál, červen

2007 Tvořivost podněcuje výkon lidí, HRM 2/7

2007 Mediace a facilitace – efektivní řešení konfliktů v týmu, HRM 11

Absolventka řady zahraničních tréninků a stáží (USA, EU, Holandsko, Anglie, Rakousko, Maďarsko, )

Členka mezinárodní banky koučů

Spoluzakladatelka Asociace mediátorů ČR (AMČR) a členka její rady

Členka týmu grantového projektu Britské rady „Participativní řešení občanských a rodinných sporů technikou mediace v České republice“

Členka školícího týmu  Conflict management Open Society

Institute, New York – Budapešť

Akreditovaná mediátorka, lektorka a facilitátorka  AMČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – mediátor ADR

Český helsinský výbor – trenér a konzultant projektu ČHV pro vězeňskou službu

EDUin o.p.s.  – členka správní rady

Ministerstvo spravedlnosti ČR – zkušební komisařka

Česká advokátní komora – zkušební komisařka

Členka týmů školitelů v zahraničních projektech (USA, Ukrajina, Gruzie, Vietnam)

Zpět na pedagogy
Další pedagogové
Zpět na specializace
Vyber si z dalších oborů