Konference 9. 4. 2020

Vysoká škola kreativní komunikace (VŠKK) pořádá 9. dubna 2020 již 2. ročník jednodenní mezinárodní vědecké konference KREATIVNÍ STRATEGIE – STRATEGIE KREATIVITY s podtitulem KOSMICKÉ VÍRY V MEDIÁLNÍCH GALAXIÍCH. Konference navazuje na úspěšný první ročník KREATIVNÍ STRATEGIE /
STRATEGIE KREATIVITY – s podtitulem TRENDY V KREATIVNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI, který se konal za účasti 52 akademiků, výzkumníků a praktiků marketingové komunikace z ČR a SR 25. dubna 2019.

Název nově připravované konference symbolizuje snahu akademické obce a odborné komunity – výzkumníků, marketérů i praktiků marketingové komunikace – hlouběji se zabývat zásadní proměnou marketingového komunikačního světa zejména od nástupu internetu v ČR v roce 1992 do současnosti.

VŠKK považuje těsnou spolupráci akademické teorie a marketingové komunikační praxe za důležitý impuls hlubšího poznání dynamických změn, které se udály nejen ve světě masmediální komunikace, ale i ve specifických marketingových komunikačních médiích všech typů, která marketéři běžně používají ve svých strategiích, a změn v marketingových komunikačních institucích – agenturách.
Oproti předchozí konferenci je ambicí pořadatelů – VŠKK – více vtáhnout do světa marketingové komunikační vědy také vynikající studenty – diplomanty a bakalanty před obhajobou jejich kvalifikačních prací. Zvláštní pozornost hodlá VŠKK věnovat nastupující vědecké generaci doktorandů, jejichž práce se týkají oblasti marketingové komunikace a jimž tato konference poskytne možnost nejen vystoupit ve vědecké komunitě, ale i příležitostvědecké publikace.

Program zde

REGISTRACE ZDE
Informace o poplatcích zde
Informace k příspěvkům a citačním pravidlům zde

Mezinárodní vědecký výbor konference:

Prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. – Vysoká škola kreativní komunikace, Praha

Doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD. – FMK UCM
Prof. Mgr. Katarina Fichnová, Ph.D. – KMKR – Filosofická fakulta UKF, Nitra
Prof. UE dr. hab. Krzysztof Gajdka, Ph.D. – Vysoká škola podnikání a práva
Doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava
Doc. PhDr. Denisa Jánošová, Ph.D. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava.
Doc. Ing. Lenka Kauerova, Ph.D. – VŠB – TU Ostrava

Doc. PhDr. Peter Mikuláš, Ph.D. – KMKR – Filosofická fakulta UKF, Nitra
Prof. PhDr. Hana Pravdová, Ph.D. – Fakulta masmediální komunikace, UCM, Trnava

Prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.  Vysoká škola podnikání a práva

Prof. Mgr. Peter Štarchoň, Ph.D. – UK Bratislava
Prof. UE dr. hab. Zbigniew Widera, Ph.D. – University of Economics in Katowice, Katowice

Organizační výbor:

JUDr. Petr Majerik, majerikp@vskk.cz
Ing. Libor Nečas, Ph.D.
Bc. Kristina Kučerová, kucerovak@vskk.cz
Jana Novotná, novotnaj@vskk.cz

Partneři:

Sponzoři: