Aktuality

Zpět na Aktuality

VŠKK na Gaudeamu 2020

Michaela Dylová

Ani letos VŠKK nemohla chybět na Gaudeamu, veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání, který se konal 21.–23.1. v prostorách výstaviště v Letňanech. Opět ho navštívily davy zájemců o vysokoškolské studium. A jak to vypadalo přímo na našem stánku?

Zastavovalo se u něj značné množství návštěvníků – soudě i podle toho, jakou rychlostí mizely informační materiály o škole. Ať už kolemjdoucí zaujala vydařená vizuální stránka stánku, nabídka kávy, fotokoutek, ze kterého si mohli na památku odnést vytištěnou fotku, nebo měli reálný zájem o naše obory. Naši studenti (převážně ze třetích ročníků) se snažili co nejlépe zodpovědět všechny dotazy, podělit se o tipy a seznámit potenciální budoucí spolužáky se životem na VŠKK.

Tereza Bartošková

Zpět na Aktuality