Aktuality

Zpět na Aktuality

PPPortréty – projekt, který shání editory z našich řad

Michaela Dylová

Studenty v rámci výuky základů redakční práce navštívily editorky projektu PPPortréty, který textově, fotograficky a výtvarně zpracovává příběhy lidí s poruchami příjmu potravy. Studenti Literární tvorby se dozvěděli více o jejich práci a zároveň dostali nabídku na tomto projektu spolupracovat.

V úterý 10. 12. ozvláštnila výuku druhého ročníku Literární tvorby návštěva editorek Martiny Lupínkové, ta je zároveň i autorkou projektu, a Jany Kneschke, které přišly představit projekt PPPortréty, který vzniká metodikou orální historie a popisuje průnik nemoci do různých oblastí života. Jednotliví respondenti odpovídají na univerzální otázky, ale příběh každého z nich se něčím liší. To chce tento projekt vyzdvihnout, ale cílem je vždy to samé – zprostředkovat zkušenost s poruchami příjmu potravy a tím o nich zvýšit povědomí a pomoci těm, kteří mají podobný problém.

Výsledkem jejich práce bude kniha příběhů, která by do dvou let měla vyjít v nakladatelství wo-men, tak i neustále se rozrůstající knihovna příběhů představující lidi s PPP jako osobnosti s nejrůznějšími životními osudy a spolu s nimi i možné příčiny vzniku a nejrůznější formy a průběhy PPP. Nejdůležitějším je moment uzdravení – je vůbec možné onemocnění definitivně překonat? Respondenti odpovídají pod vlastním jménem nebo anonymně – od toho se poté také odvíjí grafická stránka jejich příběhu, o kterou se stará např. ilustrátorka Lenka Chánová. Editorky studentům přiblížily jejich editační postupy a nabídly jim možnost praxe, ze které by se v ideálním případě stala dlouhodobá spolupráce. Pokud jste na besedě nebyli a tento projekt vás zaujal, můžete kontaktovat autorku projektu Martinu Lupínkovou na
martina@ppportrety.cz.

Tereza Bartošková

Zpět na Aktuality