Aktuality

OTÁZKY A ODPOVĚDI VZTAHUJÍCÍ SE K POBYTU VŠECH STUDENTŮ-CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR

13.4.2020

S ohledem na současnou situaci a problémy, které s tím jsou spojené, si Vám dovolujeme zveřejnit informace: otázky a odpovědi vztahující se k pobytu všech cizinců (tedy i studentů) na území České republiky. Modelové příklady otázek byly vypracovány společně s Ministerstvem vnitra.

Jak má postupovat student – cizinec, který se nachází na území České republiky v době vyhlášeného nouzového stavu?
Všichni cizinci (tedy i studenti), kteří se v okamžiku vyhlášení nouzového stavu nacházeli na území České republiky legálně, mohou dále setrvat na území po dobu trvání nouzového stavu bez nutnosti řešit svoje pobytové záležitosti. Nouzový stav na celém území České republiky je vyhlášen od 12. března 2020 od 14:00 hodin na dobu 30 dnů.

Jak mám postupovat student – cizinec, kterému končí platnost dosavadního pobytového oprávnění v ČR chce zůstat v České republice po skončení nouzového stavu?
Doporučujeme podat žádost o vydání či prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení dlouhodobého vízajiž v průběhu nouzového stavu, tedy co nejdříve.

Aktuální informace Ministerstva vnitra k podmínkám podávání žádostí o pobytová oprávnění v době nouzového stavu jsou k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-ministerstva-vnitra-k-zadostem-o-pobytova-opravneni-podanym-cizinci-na-uzemi-ceske-republiky-v-dobe-nouzoveho-stavu.aspx.

Žádosti je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem). Informace jsou dostupné rovněž v anglickém jazyce na webových stránkách: https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241518&doctype=ART.

Pokud se jedná o prodloužení dlouhodobých víz, je nutné doručit na příslušná pracoviště Ministerstva vnitra poštou rovněž s veškerými náležitostmi a s uhrazeným poplatkem (kolkem) – bližší informace ohledně náležitostí pro podání jsou k dispozici na: https://www.mvcr.cz/clanek/vizum-k-pobytu-nad-90-dnu-dlouhodobe.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d.

Všechna uvedená opatření platí pouze po dobu trvání nouzového stavu. Informace v souvislosti s mimořádnou situací získáte na e-mailu – pobyty@mvcr.cz

Informace k povinnostem pro cizincehttps://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx

Otázka: Má mi být mi uděleno dlouhodobé vízum, ale v současné době se nemohu dostavit na zastupitelský úřad ČR v zahraničí, jak mám postupovat?

Odpověď: Dlouhodobé vízum si vyzvednete u zastupitelského úřadu až po ukončení nouzového stavu a otevření hranic. ​

Dále doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-informace-pro-cizince.aspx, které se pravidelně aktualizují.