Aktuality

Zpět na Aktuality

NAŠE STŘEDEČNÍ TANEČNÍ

Michaela Dylová

V Tančícím domě na Jiráskově náměstí v Praze se ve středu 20. listopadu 2019 odehrál poslední letošní odborný seminář, který pořádala Česká marketingová společnost spolu s Klubem učitelů marketingu ČMS a mediálním partnerem RADIOHOUSE s ústřední tematikou Reklama drahá nebo účinná? Efektivita marketingové komunikace v teorii a praxi.

Jeho nedílnou součástí bylo vyhlášení jubilejního, již 15. ročníku celostátní soutěže MARKETÉR ROKU za rok 2019. Krásné prostředí výstavních sálů, kde se seminář konal, byl v mnohém inspirativní, stejně jako přednášky, které měli možnost vyslechnout také studentky a studenti 1. ročníku naší vysoké školy. Sedmičlenná skupinka (celkem 52 pozvaných posluchačů z vysokých škol, výzkumných agentur, praktiků z firemních oddělení marketingové komunikace) absolvovala pět přednášek s diskusí, nechala si připravit kávu od robota Míry Šmíry, získala několik čísel časopisu Marketing & Komunikace.

Přednášky prezentovali nositelé ceny ČMS – Delfín, které získali v různých kategoriích letos na podzimním vyhlášení za rok 2018. Odborná vystoupení se soustředila na aktuální tematiku, např.: program obsluhy zákazníků MARKAS, zájem vzbudila komunikační strategie výstavby věžových domů – úschoven kol s významným ekologickým dopadem, komunikační strategie přestěhování zavedeného restauračního provozu do nového objektu a posílení věrnosti stálých hostů se zapojením sociálních sítí, výzkum efektivnosti POP prostředků, výzkumy čtenosti periodického tisku a jeho potenciál v marketingové komunikaci a některé alternativní pohledy na reklamu. Program Reklama drahá nebo účinná? Efektivita marketingové komunikace v teorii a praxi“ přinesl řadu podnětných poznatků a příkladů dobré praxe.

,,Potěšilo mne, že naši studenti mají zájem o podobné profesní akce z oblasti marketingové komunikace. Katedra marketingové komunikace bude sledovat další možné příležitosti a studenty na tento typ akcí vysílat.“ Dušan Pavlů, rektor VŠKK

Zpět na Aktuality