Michael

Michael

Grafický a mediální design

Zpět na Studium a obory

Grafický a mediální design je dynamický obor, který vás ani na chvíli nepřestane bavit. Je koncipovaný s ohledem na stále rostoucí poptávku po vzdělaných a kreativních lidech, kteří suverénně ovládají metody a technologie reklamního a mediálního průmyslu.

Cílem studia je vést budoucí grafické designéry k solidní znalosti řemesla i k odvaze experimentovat a prosadit své nápady v konkurenci. Díky patronátu Asociace komunikačních agentur a Art Directors Clubu budete v kontaktu s předními českými a zahraničními grafickými designéry a uměleckými řediteli. Spolupráce VŠKK s řadou firem a agentur je pro vás zárukou, že se praktická část studia bude odehrávat skutečně v praxi.

Naučíte se ovládat profesionální počítačové aplikace pro tvorbu a postprodukci statických i pohyblivých digitálních obrazů, proniknete do oblasti on-line komunikace a brandingu. V průběhu studia uplatníte svůj tvůrčí potenciál při realizaci grafických návrhů tištěných i elektronických publikací, multimediálních prezentací a interaktivních projektů.
Pod vedením zkušených pedagogů si osvojíte nezbytné kreslířské dovednosti, zvládnete základní kompoziční principy a typografické zásady sazby.
Ovládnete strategie kreativní propagace služeb a produktů ve všech současných médiích.
Získáte přehled v oblasti současného umění a teoretického uvažování o vizuálních obrazech. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí uplatnění v nadnárodních společnostech.

Samozřejmou součástí studia na VŠKK je spolupráce studentů všech oborů a specializací na reálných zakázkách.

 

Uplatnění absolventů

  • Samostatný designér, provádějící grafické návrhy a realizace pro tištěná média nebo online aplikace.
  • Kreativní grafik v reklamní agentuře, v grafickém studiu, ve vydavatelství tištěných i elektronických médií.
  • Specialista předtiskové přípravy.
  • Webdesigner, kreativní grafik pro tvorbu webových stránek.
  • Designér v grafických odděleních televizních studií a filmových společností.

První ročník

V průběhu studia se klade velký důraz na rozvíjení kreativního myšlení a zvládnutí základů řemesla. Studenti se naučí přesvědčivě zobrazovat živé modely i předměty v prostoru. Osvojí si základní kompoziční principy a práci s typografií v různých komunikačních médiích. Zároveň v rámci praktických cvičení získají rutinu v používání profesionálních grafických programů, které budou potřebovat pro realizaci vlastních tvůrčích záměrů.

V teoretických předmětech se začnou seznamovat s vývojem užitého umění a grafického designu v průběhu 20. století.

Druhý ročník

Posluchači se seznámí s rolí grafika v procesu tvorby webových stránek, motion designu a online aplikací. Budou realizovat dílčí zadání, zaměřená na interaktivní grafiku a kreativní reklamní strategie. Naučí se propojovat vlastní tvůrčí koncepce se specifickými požadavky reklamní a mediální tvorby. Díky osobnímu kontaktu se současnými teoretiky, designéry, audiovizuálními umělci, představiteli mediálních, marketingových a reklamních agentur budou mít příležitost rozšířit si myšlenkové zázemí, důležité pro vlastní praktickou činnost.

Třetí ročník

Studenti budou využívat zkušenosti s tvorbou statické i pohyblivé 2D a 3D grafiky a digitalizovaného písma při realizaci komplexních autorských projektů. Připraví si portfolio vlastních prací a do konce ročníku absolvují praxi v grafickém studiu, reklamní nebo mediální agentuře. Klíčovou činností bude příprava bakalářské práce. Její teoretická část může pojednávat o vybraném historickém období grafického designu, určitém autorovi nebo konkrétním díle v sociálních, kulturních, politických a ekonomických souvislostech. Přípravu studentům usnadní seminář, v němž se seznámí s metodologickými východisky, volbou vhodné literatury a formálními náležitostmi odborného textu. Při výběru témat praktické části bakalářské práce přihlédne vedoucí ateliéru k dosavadní profilaci posluchače.

Kompletní seznam předmětů

Specializační předměty

Ateliér Grafický a mediální design: 1.–6. semestr

Dějiny grafického designu: 1.–4. semestr

Seminář k analýze mediálního designu: 1.–4. semestr

Zpracování digitálního obrazu: 1.–4. semestr

Kresba: 1.–4. semestr

Seminář k bakalářské práci: 5.–6. semestr

Specializační praxe: do konce 6. semestru

Oborové předměty

Reklama: Specializační praxe: 3.–4. semestr

Komerční komunikace: 5.–6. semestr

Intermediální tvorba: 1.–5. semestr

Sociologie a psychologie médií: 1.–2. semestr

Angličtina (oborový seminář): 3.–6. semestr

Vizuální teorie: 3.–5. semestr

Společný základ

Anglický jazyk pro studijní a odborné účely: 1.–6. semestr

Dějiny umění a kultury: 1.–4. semestr

Základy filozofie a estetiky: 5.–6. semestr

Kapitoly z dějin a teorie mezilidské komunikace: 1.–2. semestr

Kultura psaného a mluveného projevu: 1.–6. semestr

Úvod do světa reklamy: 1.–2. semestr

Volitelný seminář: 5.–6. semestr

Práce s prameny: 3. semestr

 

 

grafika

Naši pedagogové

doc. Mgr. A. Tomáš Machek

Externí vyučující

Grafický designér, člen studia Side 2, lektor grafických workshopů.

MgA. Miroslav Roubíček

Externí vyučující

Grafický designér, zakladatel studia Colmo, lektor grafického designu.

Martin Charvát

Externí vyučující

Kreativní ředitel v reklamní agentuře Konektor, lektor reklamních workshopů.

Ing. Richard Stiebitz

Vyučující reklamní tvorby

Kreativní ředitel v reklamní agentuře Wunderman, lektor reklamních workshopů.

Ostatní vyučující

Kontaktujte nás

Online přihláška