Michael

Michael

Fotografie a audiovize

Zpět na Studium a obory

Fotografie a audiovize je revolučně koncipovaný tradiční obor, který vás připraví na jakékoli zadání z oblasti kreativního průmyslu. Během studia budete rozvíjet svůj vizuální styl a flexibilitu při využívání nejnovějších digitálních technologií.

Cílem studia je vést budoucí fotografy a filmaře k solidní znalosti řemesla i k odvaze experimentovat a prosadit své nápady v konkurenci. Díky partnerské spolupráci VŠKK s národními i nadnárodními firmami se praktická část studia odehrává skutečně v praxi.

Pilířem oboru Fotografie a audiovize jsou kreativní ateliéry zaměřené na jednotlivé fotografické a audiovizuální žánry, stejně jako praktické úkoly technického charakteru.
V ateliérech budete pracovat s tématy, která kladou důraz na tvorbu volnou i užitou, určenou pro tištěné i elektronické výstupy.
Získáte schopnost vyjádřit se, a to nejen obrazově, k aktuálním marketingovým, společenským i kulturním tématům.
Naučíte se základním pravidlům práce s kompozicí a se světlem, principům tvorby na základě zadání, získáte dovednosti v oblasti předtiskové přípravy a digitálního zpracování obrazu a zvuku.
Samozřejmostí je průběžná reflexe aktuálního dění v oblasti fotografie a audiovize, od níž se bude odvíjet i zadávání konkrétních projektů.
V nabídce VŠKK budou každoročně aktualizované specializované tvůrčí kurzy, v nichž se setkáte s mistry oboru. Pro nejlepší z vás zajistíme studijní pobyty na zahraničních univerzitách. VŠKK navázala mimo jiné spolupráci s New York Film Academy.

Samozřejmou součástí studia na VŠKK je spolupráce studentů všech oborů a specializací na reálných zakázkách.

 

Uplatnění absolventů

Samostatně působící profesionál a tvůrce obrazových a audiovizuálních projektů.
Vedoucí pracovních kreativních týmů.
Obrazový editor a redaktor ve sdělovacích prostředcích.
Reklamní fotograf spolupracující s reklamními a mediálními agenturami.
Zakázkový i umělecký fotograf.
Pracovník ve fotografických ateliérech.
Kreativní obrazový specialista v oblasti tištěných a elektronických médií a multimédií.
Spolupracovník vydavatelství.
Zaměstnanec televizních nebo filmových studií.
Novinář, reportér.

Kompletní seznam předmětů

Specializační předměty

Ateliér Fotografie a audiovize: 1.–6. semestr

Dějiny a teorie audiovize: 1.–2. semestr

Dějiny a teorie fotografie: 1.–4. semestr

Počítačové zpracování obrazu a zvuku: 1.–4. semestr

Filmová řeč: 1.–2. semestr

Filmová kritika: 3.–4. semestr

Aktuální tendence ve fotografii: 1.–4. semestr

Seminář k bakalářské práci: 5.–6. semestr

Specializační praxe: do konce 6. semestru

Oborové předměty

Reklama: Specializační praxe: 3.–4. semestr

Komerční komunikace: 5.–6. semestr

Intermediální tvorba: 1.–5. semestr

Sociologie a psychologie médií: 1.–2. semestr

Angličtina (oborový seminář): 3.–6. semestr

Vizuální teorie: 3.–5. semestr

Společný základ

Anglický jazyk pro studijní a odborné účely: 1.–6. semestr

Dějiny umění a kultury: 1.–4. semestr

Základy filozofie a estetiky: 5.–6. semestr

Kapitoly z dějin a teorie mezilidské komunikace: 1.–2. semestr

Kultura psaného a mluveného projevu: 1.–6. semestr

Úvod do světa reklamy: 1.–2. semestr

Volitelný seminář: 5.–6. semestr

Práce s prameny: 3. semestr

 

fotografie

Kontaktujte nás

Online přihláška