Michael

Michael

3D animace a vizuální efekty

Zpět na Studium a obory

3D animace a vizuální efekty je unikátní obor nastavený podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určen pro každého, koho zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.

Studium oboru vás vybaví znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v trikových, animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a virtuální realitu. Výuka je nastavena tak, abyste se už po prvním ročníku mohli uplatnit v praktickém provozu, který stále trpí nedostatkem kvalitních lidí. Ve všech praktických předmětech budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných tvůrců. Díky spolupráci školy s animačními a postprodukčními studii si získané znalosti a dovednosti budete moct průběžně ověřovat v praxi.

Během studia se se naučíte ovládat softwarové nástroje jako Nuke nebo Maya 3D, které používají přední světová animační a triková studia. Kromě znalosti digitálních technologií budeme rozvíjet vaši kreativitu v oblastech jako concept art, digitální malba a kresba a matte painting. Dostanete prostor pro rozvíjení svého talentu, naučíte se pracovat v týmu a ujasníte si představy o své budoucí kariéře. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní profesi. Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci a obhájení vlastních tvůrčích záměrů. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí úspěch v současném globálním kreativním průmyslu. Pro nejlepší z vás zajistíme studijní pobyty na zahraničních univerzitách.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

  • Animátor
  • Concept designer a character designer
  • 3D artist
  • Compositor VFX
  • Supervizor VFX
  • Motion designer
  • Tvůrce vizuálního stylu
  • Game designer
  • Matte painter

 

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na zvládnutí digitálních technologií, řemeslných postupů a kreativních disciplín. Pilířem studia jsou od prvního ročníku ateliéry 3D animace a vizuálních efektů a paralelně s nimi běžící kurzy digitálních technologií pro tyto oblasti. Během prvního roku studenti získají jasnou představu o fungování grafických, trikových a herních studií, seznámí se s různými přístupy k tvorbě. Absolvují speciální kurz kresby, kde se naučí jednoduše výtvarně vyjádřit nápad, myšlenku, koncept, a získají základní orientaci v dějinách oboru.

DRUHÝ ROČNÍK

Studenti pokračují v ateliérové výuce a zvládnou pokročilejší techniky 3D animace a VFX. Část praktické výuky se již bude odehrávat v praktickém provozu. Seznámí se s nástroji vyprávění (výrazové prostředky, typy záběrů, střihová skladba, montáž aj.); naučí se, jak vytvořit realistické i stylizované kompozice, jak navrhovat postavy, objekty a prostředí. V předmětu tvůrčí rozbory trikových filmů si vyzkoušejí analytické a interpretační postupy, jejichž znalost je důležité i pro vlastní tvorbu.

TŘETÍ ROČNÍK

Studenti si volí již jen jeden z ateliérů podle svého zaměření. Pracují na konkrétním projektu v rámci své bakalářské práce. Zdokonalí se v práci s virtuální kamerou (perspektiva, kompozice obrazu, záběrování aj.) a naučí se animovat 3D postavy – charaktery a využít při animaci hereckou akci.

 

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

Specializační předměty

Ateliér 3D animace: 1.–6. semestr

Ateliér VFX: 1.–6. semestr

Dějiny animace a VFX: 1.–2. semestr

Kresba a concept design: 1.–2. semestr

Digitální technologie pro animaci: 1.–3. semestr

Digitální technologie pro VFX: 1.–3. semestr

Filmová řeč ( vyprávění obrazem ): 4. semestr

Tvůrčí rozbory animovaných a trikových filmů: 3.–4. semestr

Kamera a trikový film (pro CG): 5. semestr

Herectví v animaci: 5.–6. semestr

Seminář k bakalářské práci: 5.–6. semestr

Specializační praxe: do konce 6. semestru

Oborové předměty

Intermediální tvorba: 1.–5. semestr

Sociologie a psychologie médií: 1.–2. semestr

Komerční komunikace: 5.–6. semestr

Angličtina (oborový seminář): 3.–6. semestr

Vizuální teorie: 3.–5. semestr

Reklama: 3.–4. semestr

Společný základ

Anglický jazyk pro studijní a odborné účely: 1.–6. semestr

Dějiny umění a kultury: 1.–4. semestr

Základy filozofie a estetiky: 5.–6. semestr

Kapitoly z marketingové komunikace: 1.–2. semestr

Kultura psaného a mluveného projevu: 1.–6. semestr

Úvod do světa reklamy: 1.–2. semestr

Volitelný seminář: 5.–6. semestr

Práce s prameny: 3. semestr

 

Kontaktujte nás

Online přihláška