Animace a vizuální efekty

Denní studium

Animace a vizuální efekty je unikátní obor nastavený podle aktuálních požadavků současného kreativního průmyslu. Je určen pro každého, koho zajímá umění v kombinaci s nejnovějšími digitálními technologiemi, 3D počítačová animace, tvorba digitálních filmových triků a vizuálních efektů.

Studium oboru vás vybaví znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci v trikových, animačních a herních studiích, ve firmách zaměřených na výrobu reklamních videí a virtuální realitu. Výuka je nastavena tak, abyste se už po prvním ročníku mohli uplatnit v praktickém provozu, který stále trpí nedostatkem kvalifikovaných a kreativních lidí. Ve všech praktických předmětech budete pracovat pod vedením zkušených a renomovaných tvůrců. Díky spolupráci školy s animačními a postprodukčními studii si získané znalosti a dovednosti budete moct průběžně ověřovat v praxi.

Během studia se naučíte ovládat softwarové nástroje jako Nuke nebo Maya 3D, které používají přední světová animační a triková studia. Kromě znalosti digitálních technologií budeme rozvíjet vaší kreativitu v oblastech jako concept art, digitální malba a kresba a matte painting. Dostanete prostor pro rozvíjení svého talentu, naučíte se pracovat v týmu a ujasníte si představy o své budoucí kariéře. Základní orientace ve společenskovědních disciplínách a suverénní zvládnutí komunikačních nástrojů vám dodají jistotu v jakékoli kreativní profesi. Ovládnete strategie nezbytné pro kultivovanou a efektivní sebeprezentaci a obhájení vlastních tvůrčích záměrů. Rozšířená výuka angličtiny vám zajistí úspěch v současném globálním kreativním průmyslu. Pro nejlepší z vás zajistíme studijní pobyty na zahraničních univerzitách.

 

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

 • VFX specialista
 • 3D animátor
 • Game designer
 • Motion-graphics designer
 • Supervizor VFX
 • Specialista na virtuální realitu

PRVNÍ ROČNÍK

V průběhu studia se klade velký důraz na zvládnutí digitálních technologií, řemeslných postupů a kreativních disciplín. Pilířem studia jsou od prvního ročníku ateliéry Animace a vizuálních efektů a paralelně s nimi běžící kurzy digitálních technologií pro tyto oblasti. Během prvního roku studenti získají jasnou představu o fungování grafických, trikových a herních studií, seznámí se s různými přístupy k tvorbě. Absolvují speciální kurz kresby, kde se naučí jednoduše výtvarně vyjádřit nápad, myšlenku, koncept, a získají základní orientaci v dějinách oboru.

 

DRUHÝ ROČNÍK

Studenti pokračují v ateliérové výuce a zvládnou pokročilejší techniky Animace a VFX. Část praktické výuky se již bude odehrávat v praktickém provozu. Seznámí se s nástroji vyprávění (výrazové prostředky, typy záběrů, střihová skladba, montáž aj.); naučí se, jak vytvořit realistické i stylizované kompozice, jak navrhovat postavy, objekty a prostředí. V předmětu tvůrčí rozbory trikových filmů si vyzkoušejí analytické a interpretační postupy, jejichž znalost je důležité i pro vlastní tvorbu.

 

TŘETÍ ROČNÍK

Studenti si volí již jen jeden z ateliérů podle svého zaměření. Pracují na konkrétním projektu v rámci své bakalářské práce. Zdokonalí se v práci s virtuální kamerou (perspektiva, kompozice obrazu, záběrování aj.) a naučí se animovat 3D postavy – charaktery a využít při animaci hereckou akci.

 

Požadavky oboru

Podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání (maturitní zkouška) a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru, který formou dialogu zjišťuje motivaci uchazeče.

Základní cena za semestr: 45 000 Kč.
Více o cenách

Udělej první krok Přijímací řízení

 

KOMPLETNÍ SEZNAM PŘEDMĚTŮ

Specializační předměty

 • Ateliér 3D animace: 1.–6. semestr
 • Ateliér VFX: 1.–6. semestr
 • Dějiny animace a VFX: 1.–2. semestr
 • Kresba a concept design: 1.–2. semestr
 • Digitální technologie pro animaci: 1.–3. semestr
 • Digitální technologie pro VFX: 1.–3. semestr
 • Filmová řeč (vyprávění obrazem): 4. semestr
 • Tvůrčí rozbory animovaných a trikových filmů: 3.–4. semestr
 • Kamera a trikový film (pro CG): 5. semestr
 • Herectví v animaci: 5.–6. semestr
 • Seminář k bakalářské práci: 5.–6. semestr
 • Specializační praxe: do konce 6. semestru

Oborové předměty

 • Intermediální tvorba: 1.–5. semestr
 • Sociologie a psychologie médií: 1.–2. semestr
 • Komerční komunikace: 5.–6. semestr
 • Angličtina (oborový seminář): 3.–6. semestr
 • Vizuální teorie: 3.–5. semestr
 • Reklama: 3.–4. semestr

Společný základ

 • Anglický jazyk pro studijní a odborné účely: 1.–6. semestr
 • Dějiny umění a kultury: 1.–4. semestr
 • Základy filozofie a estetiky: 5.–6. semestr
 • Kapitoly z marketingové komunikace: 1.–2. semestr
 • Kultura psaného a mluveného projevu I, II: 1.–2. semestr
 • Úvod do světa reklamy: 1.–2. semestr
 • Volitelný seminář: 5.–6. semestr
 • Práce s prameny: 3. semestr

INFORMACE O SPECIALIZACI

Animace a vizuální efekty je součástí oboru Vizuální tvorba, který je akreditovaný v rámci studijního programu Vizuální a literární umění.

Udělej 1. krok