Michael

Michael

Kurzy

Vysoká škola kreativní komunikace poskytuje nejen vzdělání ve všech oblastech kreativního průmyslu, ale vytváří prostředí, ve kterém se potkávají tvůrčí lidé se zájmem o literaturu, vizuální umění a reklamní tvorbu. Využijte i vy zkušenosti našich pedagogů-tvůrců, technické zázemí naší školy a možnost trávit čas v příjemném inspirativním prostředí. Nabídka našich kurzů pokrývá širokou škálu kreativních aktivit a všechny věkové kategorie včetně seniorů a dětí. Pod vedením spisovatelů, grafiků, ilustrátorů, fotografů a animátorů můžete rozvíjet svůj talent, rozšířit své profesní dovednosti nebo prostě jen plnohodnotně strávit volný čas.

První cyklus začíná od 6. února 2017. Většina lekcí trvá 3 × 45 min. po dobu deseti týdnů. Pro přihlášení pište na e-mail info@vskk.cz, nebo nás kontaktujte na čísle 606 619 846.

Základy animace

Kurz vám pomůže nastartovat kariéru animátora s budoucím uplatněním ve filmu, televizi, reklamě a on-line médiích. Získáte přehled o animačních principech a technikách, naučíte se pracovat se softwary pro 2D i 3D animaci.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Animace a vizuální efekty na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

Kurz grafiky I.

Marie Hladíková a Markéta Horáková

Získáte základní přehled o principech vektorové a rastrové grafiky, seznámíte se s možnostmi programu Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.

 

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Grafický a mediální design na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

Kurz figurální kresby: Akt

Richard Nestler

V lekcích kresby figurálních aktů podle ženského a mužského modelu se seznámíte s pravidly a postupy kresby a kompozičními principy, abyste dokázali věrohodně zachytit lidské tělo.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Grafický a mediální design na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

Umění povídky: základní techniky tvůrčího psaní

Daniel Kubec

Povídka je čtenářsky oblíbeným žánrem epiky a zvládnutí jejích zákonitostí v rámci tohoto kurzu slouží jako průnik do tajů autorské tvorby.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Literární tvorba na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

Tvůrčí psaní ve slovenštině (a v češtině)

Martina Blažeková

Kurz určený Slovákům i dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit jazykové a literární znalosti v češtině i slovenštině a na základě příbuznosti obou jazyků proniknout i do obecných zákonitostí překladatelství.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Literární tvorba na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

Umění detektivky

Antonín Kudláč

V kurzu se seznámíte s logicky vystavěnou kompozicí detektivního příběhu, s modelováním postavy detektiva, se způsoby vytváření indicií i s uměním dialogu jako nástroje pátrání.

Více

Jak se píše rodinná kronika

Zuzana Pomykalová a Lucie Večerníková

V kurzu si osvojíte práci s prameny na internetu a zformujete konkrétnější představu o podobě vlastní rodinné kroniky, na níž začnete také pracovat.

Více

„Babičko, vyprávěj!“ (Napište vzpomínkovou knížku)

Lenka Hniličková

Využijte příležitost vzájemně se inspirovat a obohatit napříč generacemi! Kurz určený prarodičům a jejich vnoučatům (ale i rodičům a dětem) nabízí jedinečnou možnost, jak využít společně strávené chvíle tvůrčím způsobem.

Více

Tvůrčí psaní a ilustrování pro děti

Lenka Hniličková

V kurzu se děti seznámí s tvorbou známých autorů knih pro děti a s technikami ilustrací, ale především se samy stanou spisovateli a ilustrátory.

Více

Kontaktujte nás

Online přihláška