Kurzy

Vysoká škola kreativní komunikace poskytuje nejen vzdělání ve všech oblastech kreativního průmyslu, ale vytváří prostředí, ve kterém se potkávají tvůrčí lidé se zájmem o literaturu, vizuální umění a reklamní tvorbu. Využijte i vy zkušenosti našich pedagogů-tvůrců, technické zázemí naší školy a možnost trávit čas v příjemném inspirativním prostředí. Nabídka našich kurzů pokrývá širokou škálu kreativních aktivit a všechny věkové kategorie včetně seniorů a dětí. Pod vedením spisovatelů, grafiků, ilustrátorů, fotografů a animátorů můžete rozvíjet svůj talent, rozšířit své profesní dovednosti nebo prostě jen plnohodnotně strávit volný čas.

Další cyklus začíná na podzim 2017. Většina lekcí trvá 3 × 45 min. po dobu deseti týdnů. Pro přihlášení pište na e-mail info@vskk.cz, nebo nás kontaktujte na čísle 606 619 846.

ZÁKLADY FOTOGRAFIE

Vladimír Kozlík

Kurzy pro uchazeče, kteří chtějí být efektivně připraveni na studium na VŠKK a kteří chtějí pod vedením zkušených odborníků získat základní znalosti a dovednosti z oboru.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Fotografie a audiovize na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

UMĚNÍ POVÍDKY: ZÁKLADNÍ TECHNIKY TVŮRČÍHO PSANÍ

Daniel Kubec

Povídka je čtenářsky oblíbeným žánrem epiky a zvládnutí jejích zákonitostí v rámci tohoto kurzu slouží jako průnik do tajů autorské tvorby.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Literární tvorba na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

ZÁKLADY ANIMACE

Martin Ferencei  

Kurz vám pomůže nastartovat kariéru animátora s budoucím uplatněním ve filmu, televizi, reklamě a on-line médiích. Získáte přehled o animačních principech a technikách, naučíte se pracovat se softwary pro 2D i 3D animaci.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Animace a vizuální efekty na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

KURZ GRAFIKY I.

Marie Hladíková a Markéta Horáková

Získáte základní přehled o principech vektorové a rastrové grafiky, seznámíte se s možnostmi programu Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Grafický a mediální design na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

TVŮRČÍ PSANÍ VE SLOVENŠTINĚ (A V ČEŠTINĚ)

Martina Blažeková

Kurz určený Slovákům i dalším zájemcům, kteří si chtějí rozšířit jazykové a literární znalosti v češtině i slovenštině a na základě příbuznosti obou jazyků proniknout i do obecných zákonitostí překladatelství.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Literární tvorba na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

KURZ FIGURÁLNÍ KRESBY: AKT

Richard Nestler

V lekcích kresby figurálních aktů podle ženského a mužského modelu se seznámíte s pravidly a postupy kresby a kompozičními principy, abyste dokázali věrohodně zachytit lidské tělo.

Přípravný kurz

Pro uchazeče, kteří budou v roce 2017 přijati do oboru Grafický a mediální design na VŠKK, je kurz zdarma!

Více

JAK SE PÍŠE RODINNÁ KRONIKA

Zuzana Pomykalová a Lucie Večerníková

V kurzu si osvojíte práci s prameny na internetu a zformujete konkrétnější představu o podobě vlastní rodinné kroniky, na níž začnete také pracovat.

Více

ZÁKLADY KALIGRAFIE

Václav Šimice

V kurzu získáte výtvarné a technické základy psaní kaligrafického latinkového písma a naučíte se vytvářet jednoduché nápisy i složitější barevné písmové kompozice. Budete překvapeni, jak dobrá kaligrafie promění prostý text v působivé poselství.

Více

UMĚNÍ DETEKTIVKY

Antonín Kudláč

V kurzu se seznámíte s logicky vystavěnou kompozicí detektivního příběhu, s modelováním postavy detektiva, se způsoby vytváření indicií i s uměním dialogu jako nástroje pátrání.

Více